Archive for the ‘કાવ્ય’ Category

નરસૈયાનું નામ જ લેતાં ….

Posted by: readsetu on એપ્રિલ 17, 2017

Poem

Posted by: readsetu on સપ્ટેમ્બર 18, 2016

Kavya

Posted by: readsetu on સપ્ટેમ્બર 14, 2016

સમયનો એક ટુકડો

Posted by: readsetu on જૂન 7, 2016

ફરી પાછાં જવું છે

Posted by: readsetu on ડિસેમ્બર 25, 2015

Sami sanjno tadko

Posted by: readsetu on ડિસેમ્બર 24, 2015

મારો પોતાનો સૂરજ

Posted by: readsetu on ઓક્ટોબર 29, 2015

ભાતું

Posted by: readsetu on ઓક્ટોબર 2, 2015