Archive for the ‘કાવ્ય’ Category

બપોર

Posted by: readsetu on જુલાઇ 20, 2018

નરસૈયાનું નામ જ લેતાં

Posted by: readsetu on જુલાઇ 19, 2018

તને કહેવાની વાત

Posted by: readsetu on મે 17, 2018

રસ્તો

Posted by: readsetu on મે 11, 2018

વરદાન

Posted by: readsetu on એપ્રિલ 26, 2018

ઉજાગરો

Posted by: readsetu on એપ્રિલ 18, 2018

ટેરવે ઊગ્યું આકાશ

Posted by: readsetu on ફેબ્રુવારી 6, 2018

છાપું

Posted by: readsetu on ડિસેમ્બર 16, 2017

આંખ ખૂલતાં જ

Posted by: readsetu on ડિસેમ્બર 15, 2017

ઉઘાડું આકાશ

Posted by: readsetu on ડિસેમ્બર 15, 2017